Правила прийому


Потребує оновленню!

Для зарахування до гімназії №2 заяви подаються до 31 травня включно.

У разі, якщо кількість поданих станом на 31 травня заяв не перевищує загальної кількості місць у перших (п’ятих) класах, конкурсний відбір не проводиться і 01 червня видається наказ про зарахування усіх дітей.

У разі, якщо кількість поданих станом на 31 травня заяв перевищує загальну кількість місць у перших (п’ятих) класах, до 01 червня включно заклад освіти оприлюднює оголошення про проведення конкурсного відбору, що організовується і проводиться відповідно до пунктів 2-16 глави 4 цього розділу. Конкурс має бути проведений і наказ про зарахування виданий до 15 червня включно.Наказ Міністерства освіти і науки України №267 від 16.04.2018р.

ПОГОДЖЕНО

Засіданням педагогічної ради

Протокол №5 24.05.2018р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор гімназії №2

_підпис_ Косар Г.С.

 

Орієнтовні конкурсні завдання для вступних випробувань

Математика

  1. Один чоловік випє 30-літрову діжку води за 10 днів, а з жінкою випє цю саму діжку за 6 днів. За скільки днів діжку води випє одна жінка?
  2. Ділянка прямокутної форми поділена на 3 прямокутні ділянки шириною 15 м. Довжина першої ділянки 20м, а довжина другої ділянки 25 м. Площа третьої ділянки рівна сумі перших двох. Яка довжина третьої ділянки?
  3. Якщо вік бабусі збільшити на 4 роки, то вона буде старшою за свою онучку у 6 разів, а якщо вік матері зменшити на 4 роки, то її вік буде у 3 рази більшим за вік своєї дочки. Різниця між віком бабусі та матері складає 25 років. Обчисли вік бабусі, матері, онучки.
  4. Лічильник автомобіля показував 12921км. Через 2 години лічильник показав число, яке читалося однаково зліва направо і справа наліво. З якою швидкістю їхав автомобіль?
  5. Розвяжіть рівняння:  (90 х) + 60 = 150
  6. У класі слухняних дівчат стільки, скільки неслухняних хлопців. Кого в класі більше: слухняних дітей чи хлопців?

Українська мова

1. Тести

1.1. Буква ї позначає два звуки:

а) після голосного; б) на початку слова; в) після апострофа; г) завжди.

1.2. Слово не може існувати:

а) без суфікса; б) без префікса; в) без кореня; г) без закінчення.

1.3. У реченні Папери були скрізь і на столі і на полицях потрібно поставити:

а) дві коми; б) тире і кому; в) двокрапку і кому; г) двокрапку і дві коми.

1.4. Непролазні зарослі пахли вогкістю і рясним листям. Виділене слово у реченні є:

а) дієсловом; б) прикметником; в) прислівником; г) іменником.

1.5. Апостроф треба ставити в усіх словах рядка:

а) р…ясно, м…ята; б) св….ятковий, солов…ї; в) під…їзд, кров…яний;

г) б..ються, б…юро.

1.6. Фразеологізм стріляний горобець означає:

а) хитра людина; б) досвідчена людина; в) весела людина; г) щаслива людина 3б.

2. Випишіть слова, які мають закінчення.

Швидко, таксі, незабаром, гора, гарячий, сніг, батько, писати, заметіль, земля, пюре, сьогодні. 3б.

3. Поясніть лексичне значення слів: верткий, строкатий, німб, лускати. 4б.  

4. Перепишіть речення і розставте розділові знаки.

Хмаринка тінню вкрила дерева у ліску веселка опустила відерце у ріку. Коромисло барвисте пірнуло вниз. Мабуть річка стане сьогодні кольоровою. Діти придивляйтеся до дна там веселка сховала пензлика й до нас прийшла. 2б.

5. Укажіть, у якому відмінку вжито виділені слова у запропонованих реченнях. Любить пензлик мій до свята собі чубчик фарбувати. Він у веселоньку пірнає, кожен колір називає. 1б.

6. Перепишіть речення, підкресліть граматичну основу.

Так бракує землі милосердних людей! 1б. 

7. Напишіть твір-опис за поданими віршовими рядками. Форма викладу може бути у прозі (10-12 речень) чи у формі вірша (2-3 куплети).

Дощ пройшов. Радіють стиглі віти.

Воду п’є порепана земля.

Оберемки щастя, сонця, квітів!

Щось собі наспівують поля. 6б.